B.O.U. / thinksmall.no

Support til små og mellomstore bedrifter

Prosjekteksempler


Bedrift:  Pumpefabrikken (Pufab)

Konsept: Markedsstrategi, Low Cost Marketing

Introduksjon av nytt pumpekonsept for oppdretts-næringen

B.O.U. står for all markedskommunikasjon og alle salgskontakter.


Bedrift:  Produsent av propeller for mindre båter

Konsept: Markedsstrategi, Low Cost Marketing

Produsenten sliter med lav omsetning på det norske markedet til tross for at produktet har unike egenskaper og en attraktiv pris.

B.O.U. sin analyse avslørte at produktfordelene var underkommunisert og at det trengtes en innsats for å heve markedets kunnskap om produktet. 


Bedrift: AXTech AS

Konsept: prosjektkoordinering

AXTech fikk en større bestilling på utstyr til et "Well Capping" system for en amerikansk bedrift eid av blant annet ExxonMobil og ConocoPhillips. Bestillingen kom i en periode da AXTech allerede hadde stort belegg. For å klare å gjennomføre prosjektet ønsket man å styrke prosjektteamet med en ressurs som skulle støtte prosjektlederen i koordinering av tekniske prosesser og med å få frem prosjektdokumentasjon.

Prosjektet pågår fortsatt (Januar 2014). Til tross for at systemet er meget komplekst og at designprosessen var usedvanlig krevende med over 400 dokumentasjons-forandringer og nesten 40 forandringsbestillinger har AXTech fortsatt full kontroll.

AXTech har dessuten fått ny struktur og innhold på hjemmesidene, ny hovedbrosjyre og ny PP-presen-tasjon (grafisk design: Korn Reklamebyrå)(klikk på bildet for mer informasjon)

Bedrift: Heimdal Propulsion Norway AS

Konsept: Marketing Organisation Audit

Ledelsen i Heimdal var usikker på om markeds-organisasjonen fungerte optimalt. Man bestilte derfor en Marketing Organisation Audit.

Gjennomgangen avslørte et potensiale for forbedring på en rekke punkter. B.O.U.  ble engasjert til å bidra til gjennomførelsen av mange av tiltakene.

I tillegg til forbedringstiltakene har Heimdal fått ny struktur på hjemmesidene, nye brosjyrer og ny PP- presentasjon. (Grafisk design: to forskjellige reklamebyråer i Molde)


Bedrift: Helseth AS

Konsept: markedsstrategi

Tyrkiske Özata Yard skulle kjøpe utstyr til en redningsbåt. Det gikk mot bestilling fra en konkurrent som var bedre kjent på markedet.

Helseth allierte seg med en internasjonalt kjent leverandør av en nøkkelkomponent for å dra fordel av merkenavnet. Dette ble godt mottatt av kunden, og Helseth kunne dermed ta innersvingen på konkurrenten.

Helseth fikk også ny struktur på WEB-siden, ny profil på messestanden, nye brosjyrer og ny PP-presen-tasjon. (Grafisk design: Korn Reklamebyrå)


Bedrift: Brunvoll AS

Konsept: markedsstrategi

De nye norske fregattene skulle utstyres med thrustere. Spesifikasjonen på utstyret var skrevet for en type anlegg som passet en konkurrent som hånd i hanske, men som Brunvoll hadde begrenset erfaring av.

En analyse av fregattens driftsprofil avslørte at det ikke var noen fordeler med å bruke den spesifiserte teknologien. Dermed ble det laget en presentasjon for Sjøforsvaret som viste at hver fregatt ville spare 6 m2 maskinromareal, 1 tonn vekt og ca 1 million kroner hvis man  istedet brukte Brunvolls teknologi.

Sjøforsvaret ble interessert av Brunvolls konsept og forandret derfor spesifikasjonen slik at den tillot alternative løsninger. Dermed kunne Brunvoll ta innersvingen på konkurrentene, og fikk som én av meget få norske bedrifter bestilling på utstyr til fregattene. For Brunvoll sin del var dette den inntil da største bestillingen i bedriftens historie.
Bedrift: Seilvind

Konsept: Low Cost Marketing

Seilvind importerte nybegynner seilbåter laget av polyetylen. Kundene var skeptiske; mange kalte materialet for «leketøyplast».

Ved å etablere uttrykket «merd-plast» (polyetylen brukes i oppdrettsmerder som er utsatt for meget harde påkjenninger), ved samarbeid med Norges Seilforbund, og ved gjentatte lavkostnadsannonser som skilte seg ut kom båtene vekk fra lavkvalitets-stemplet og fikk betydelig oppmerksomhet.

Seilvind ble Norges største leverandør av nybegynner-joller i løpet av to år. En av båtmodellene, RS Feva, er i dag satsningsbåt i mange seilforeninger.


Bedrift: Aquaterm Energi AS

Konsept: markedsstrategi, Low Cost Marketing

Aquaterm slet med lav omsetning i flere år. I 1994 utviklet man en ny type fordamper med rør av titan, men ressursene for markedsføring var begrenset.

Det ble besluttet å konsentrere markedsføringen om fiskefartøy- og fiskeoppdrettsbransjene. Rendyrking av produktfordelene, fokusert direktereklame og noen annonser som skilte seg ut bidro til at bedriften seks-doblet omsetningen i løpet av fire år, fra drøye 3,5  til over 25 millioner kroner.


Bedrift: Ericsson Power Systems (EPS)

Konsept: Marketing Organisation Audit, Internkommunikasjon, reklamemateriale

EPS slet med lav omsetning av kjøleanlegg for telefon-sentraler, og det ble vurdert nedlegging av kulde-avdelingen.

En Marketing Organisation Audit avslørte at selgerne hadde dårlig kunnskap om produktet og mangelfull salgsmateriale.  Nye brosjyrer ble tatt frem og selgerne fikk opplæring. Salget økte fra ca 3 til over 20 millioner kroner i løpet av to år.