B.O.U. / thinksmall.no

Support til små og mellomstore bedrifter

Ordre/prosjektoppgaver


* Prosjektleder, prosjektmedarbeider

* Søk, vurdering og oppfølging av leverandører

* Innkjøp

* Kontroll av kontrakts- og spesifikasjonsoppfyllelse

* Dokumentasjonsforfatter (brukerveiledning, tekniske spesifikasjoner, datablad, beskrivelser mm)

* Utredninger om regelverk, klassekrav etc.

* CRM, reklamasjons- og kundehåndtering

=> vi sørger for at jobben blir gjort....


Erfaringsgrunnlag:

- Offshore prossesskontroll- og løfteutstyr

- Skipsutstyr

- Fjernovervakingsutstyr

- Strømforsyningsutstyr