B.O.U. / thinksmall.no

Support til små og mellomstore bedrifter

Hjem


B.O.U. er en liten bedrift som utfører markeds-, salgs- og ordre/ prosjektoppgaver for små og mellomstore teknikkbedrifter, gjerne B2B innenfor marine- eller offshorenæringene. 

Vi er ikke en tradisjonell rådgivningsbedrift, men tar på oss å utføre selve jobben. Vi kan leies inn for kortvarige enkeltoppgaver eller for oppgaver som strekker over en lengre tidsperiode, for eksempel utførelse av et bestemt prosjekt, avlastning ved plutselige økninger i arbeidsmengden, eller bemanning av en vakanse inntil fast personale er ansatt.

Vi tilbyr også en Marketing Organisation Audit til en gunstig pris.

B.O.U. ble stiftet i 2001.